Tellimise juures kõige olulisem on see, et info antud ürituse kohta oleks võimalikult täpne, sest sellest tulenevalt on võimalik teha ka väga täpne hinnapakkumine. Sageli juhtub, et tellimisel unustatakse mitmed asjad mainimata, mis on helindamise seisukohast olulised. Mõnikord hajameelsusest, kuid tihti ka teadmatusest, milline info on helitehniku jaoks vajalik. Nii nagu reisile minnes ei võeta kodust kõiki asju kaasa, nii ka helitehnikud komplekteerivad asjad vastavalt üritusele. Sellepärast ongi oluline, et oleks ette teada, millised on täpsed vajadused, et ei tekiks ürituse jooksul olukorda, kus vajaminevad asjad on laos olemas, aga neid pole kaasas, sest eelinfo on olnud puudulik. 

Isiklik soovitus on selline, kui hakkate tellima, siis helistage ja rääkige, mis üritusega tegu, siis on võimalik minul esitada suunavaid küsimusi, et saada selgeks, mida teil täpselt vaja on, et Teie üritus kulgeks ladusalt. Kõige keerulisem on vastata sellistele kirjadele, kus on väga vähe infot ja küsimus “mis maksab?”. Juhul, kui soovite suhelda meili teel, siis lisage kirjale võimalikult palju infot: ürituse kava, esinejate nimed koos raideritega* ja kindlasti oma telefoninumber, juhuks, kui hinnapakkumise koostamisel on vaja midagi täpsustada, või vahetult enne üritust operatiivselt suhelda. 

*Raider on esinejate tehniliste vajaduste nimekiri.